FAQ

Często zadawane pytania


Jak zapisać się na kurs?

W tym celu należy wypełnić formularz na stronie https://www.rainbow-english.pl/zapisy.html. Jeśli jesteś już w naszej bazie, wystarczy, że się z nami skontaktujesz mailowo lub telefonicznie.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia dla dzieci odbywają się w jednym z naszych szkolnych oddziałów. Aktualna lista oddziałów widoczna w zakładce kontakt. Dodatkowo młodzież w większości spotyka się w Pracowni Językowej przy ul. Kusocińskiego 4 lok 46.

Czy otrzymuję certyfikat ukończenia kursu?

Oczywiście, każdy z naszych Słuchaczy na koniec kursu otrzymuje dyplom wraz z oceną opisową.

Czy jest monitoring postępów?

Przez cały czas trwania kursu Słuchacze są monitorowani poprzez przeprowadzanie testów sprawdzających. Wyniki oraz opinie o postępach są umieszczane na platformie LangLion, do którego dostęp mają zarówno Kursanci jak i ich opiekunowie. W trakcie roku szkolnego dwukrotnie odbywają się konsultacje z Rodzicami, podczas których możliwe jest spotkanie indywidualne. Ponadto, w każdej chwili można skontaktować się z Lektorem prowadzącym

Ile jest osób w grupie?

Oferujemy zajęcia w grupach: PREMIUM 3-4os. oraz STANDARD 5-7os.

Jak długie są zajęcia?

Dzieci: 45 lub 60 min, natomiast Młodzież: 60 lub 90min

Jaką metodą będę się uczyć?

Pracujemy z podręcznikami National Geographic Learning, stosując w swojej pracy elementy nauczania międzyprzedmiotowego (CLIL), które zwiększa zainteresowanie nauką, stawia na komunikację i nowoczesny, żywy język, ale i rozwija kompetencje określone jako niezbędne w XXI wieku. Więcej informacji tutaj.

Czy mogę chodzić na zajęcia 1x w tygodniu?

Tak, mamy takie zajęcia w ofercie.

Czy po zapisie mogę zmienić grupę?

Tak, jeśli tylko będzie wolne miejsce, nie ma najmniejszego problemu.


Czy mogę płacić w ratach?

Tak. W tej sprawie zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem.

Czy są przewidziane jakieś zniżki?

5% - Stały Klient (osoba kontunuująca naukę), 10% - Rodzeństwo, 5% - płatność z góry. Stały Klient i Rodzeństwo nie sumują się. Rabat za płatność z góry już tak.

Do kiedy i jak mam płacić za kurs?

Bez względu na ustalenia z Sekretariatem, dotyczące płatności w ratach, całość należność musi wpłynąć na konto do 31 marca.

Czy muszę kupować podręcznik?

Z wyjątkiem zajęć indywidualnych wszelkie materiały są już w cenie kursu.

Czy mogę otrzymać fakturę?

Tak. Fakt ten należy zgłosić do Sekretariatu.


Kto uczy?

Absolwenci filologii angielskiej lub osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów z metodyki i dydaktyki j. angielskiego i odpowiednimi certyfikatami językowymi.

Kiedy kończą się zajęcia?

Każdy kurs kończy się po zrealizowaniu 60h spotkań. Data zakończenia może się różnić między grupami w zależności od dni wolnych od pracy, które wypadną w trakcie roku szkolnego. Najczęściej jest to jednak koniec maja lub początek czerwca.

Co z nieobecnościami na zajęciach? Mogę je odrobić? Czy muszę za nie płacić?

Jeśli są to pojedyncze nieobecności obowiązuje pełna odpłatność. Jeśli nieobecność się przedłuża, Szkoła przewiduje częściowy odpis należności. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w grupach maturalnych. Pozostali otrzymują informację o zrealizowanym materiale drogą elektroniczną i opcję konsultacji z Lektorem przed lub po zajęciach.

Czy szkoła prowadzi zajęcia indywidualne?

Tak, istnieje taka możliwość. Zajęcia prowadzone są przez naszą kadrę w oddziale przy SP41.

Czy mogę zrezygnować w trakcie trwania kursu?

W każdej chwili można zrezygnować nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Nie ma też okresu wypowiedzenia. Niezbędne jest jednak poinformowanie Sekretariatu o tym fakcie. Od tego momentu szkoła nie nalicza nalezności za kurs, a ewentualną nadpłaconą kwotę zwraca na konto Kursanta.